فاکتور، طراحی و چاپ فاکتور، نمونه فاکتور

فاکتور فروش رسمی (مورد تایید اداره ی دارایی) فاکتوریست با شماره سریال برجسته به رنگ قرمز که با دستگاه ملخی شماره زده میشود. چاپ فاکتور ها به رنگ مشکی و با دستگاه چاپ ریسو انجام می شود و کاغذ NCR به کاغذهایی اطلاق می گردد که نیازی به کاربن ندارند البته این نوع کاغذ بدلیل کم رنگ شدن رنگ نسخ دوم و سوم به مرور زمان برای چاپ فاکتورهای رسمی توصیه نمی شود.

کیفیت ،طراحی فاکتور و چاپ فاکتور فروش نقش بسزای در ارائه خدمات و هویت شرکت شما را دارد .در چاپ فاکتور معمولا از کاغذ تحریر و کاربن لس استفاده می شود. به طور معمول در  طراحی فاکتور (قبض) آرم و نام کمپانی شما در سمت راست یا وسط و تاریخ و شماره سریال ملخی در سمت چپ آن قرار می گیرد. انواع فاکتور: فروش کاربن لس، دو یا سه برگی.

قیمت چاپ فاکتور بر مبنای: تعداد نسخ ، نوع کاغد کاربن دار یا بدون کاربن بودن نوع چاپ، چاپ افست یا ریسو نوع کاغد الوان ایرانی یا اندونزی سایز و ابعاد، صحافی سرچسب یا پرفراژ دار بودن، شماره دار بودن یا بدون شماره بودن آن تعیین می گردد، کلیه هزینه های شامل شماره، صحافی، ترتیب برش و بسته بندی اختصاصی شبکه چاپ می باشد، فاکتور فروش یک ابزار بازاریابی بسیار مهم است که شاید سال ها این سند در بایگانی مشتریان باشد، پس طراحی زیبا و اطلاعات تماس و لوگو در آن امری ضروری می باشد.

آدُر با چاپ اوراق اداری در خدمت شما میباشد اوراق اداری شامل کلیه فرم های که برای ثبت و اعلام یک موضوع داخلی و خارجی یک مجموعه استفاده می شود اطلاق می گردد.( فاکتور ، سند دریافت ، سند پرداخت ، برگه مرخصی ، فرم ماموریت، درخواست کالا و … ) 

 مجموعه آدُر کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داد و پس از مدت کوتاهی توانست علاوه بر تجهیز و ترفیع و تسریع خدمات چاپ، شماره، پرفراژ، ترتیب و صحافی در زمینه توسعه ماشین آلات و امکانات قبل و پیش از چاپ و پس از چاپ نیز به صورت وسیع و گسترده رشد یافته و هم اکنون در چاپ و تولید فاکتور های فروش ،دریافت و پرداخت بانکها و موسسات مالی اعتباری و رفع نیاز سفارش دهندگان خدمات قابل توجه ای را ارائه می نماید.

انواع فاکتور

  • 1
  • 2
  • 3