اصول طراحی کاتالوگ و بروشور، نمونه کاتالوگ

بی شک در دنیای پر محصول و پیشرو امروز مطمئن ترین راه برای شناخته شدن شما جز تبلیغات مناسب و کارآمد محصولات و خدمات شما نمی باشد. قطعا ارائه ی بهتر تبلیغات محصول یا محصولات شما با ایجاد شرایطی برای مقایسه ی محصولات شما از لحاظ فنی و تخصصی با دیگر محصولات موجب شناخت هرچه بیشتر شما خواهد شد.

برای تسهیل این تبلیغات موثر, میتوانید از طراحی کاتالوگ استفاده کنید. کاتالوگ بستر مناسبی برای ارائه ی محصولات شما, قیمت ها و پیشنهادهای ویژه, بررسی فنی و تخصصی محصول و از همه مهمتر ایجاد فضایی برای مقایسه ی محصولات شما و برتری های آن نسبت به محصولات موجود در بازار می باشد. طراحی کاتالوگ صنعتی و طراحی کاتالوگ حرفه ای شما را به دنیای صنعت و جامعه هدفتان معرفی می کند.

طراحی کاتالوگ:

طراحی کاتالوگ از مهمترین بخش هایی است که خواننده را درگیر و جذب می کند. آدُر در طراحی کاتالوگ حوزه ی فعالیت شما را بررسی می کند و براساس آن طرح اولیه کاتالوگ اختصاصی خود را به شما پیشنهاد می کند که این طرح کاتالوگ براساس اصول طراحی کاتالوگ می باشد، طرح های اصولی میتوانند کار شما را بیش از پیش جذاب و گیرا سازد. کاتالوگ شما نشانه ی احترام به انتخاب مشتری و حرفه ای بودن کالای شما می باشد و در این میان یک طراحی غیر اصولی می تواند تمام برنامه های شما را برای جذب مشتری از بین ببرد.شما باید طرح کاتالوگ خود را بسته به مخاطبتان ( جامعه هدف ) تعیین کنید. به طور مثال سبک و تم  طراحی برای کودک ، یک بیمارستان و یا یک کارخانه بسیار متفاوت است و اگر تمام این سه جامعه را در یک قالب و تم بگنجانیم و یک قالب برای آن در نظر بگیریم قطعا دچار مشکل در جذب مخاطب خواهیم شد. سبک طراحی شما، هویت سازمانی شما را مشخص میکند و هرچه این سبک اختصاصی تر باشد، بر اصالت شما تاکید خواهد داشت. برای خود سبک متمایز به کمک طراح کاتالوگ های ما خلق کنید.

نمونه طراحی کاتالوگ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7