درباره آدرپکاز طراحی تا اجرا

مجموعه آدر فعالیت خود را با عنایت به سوایق کاری در زمینه ارائه خدمات گرافیکی، طراحی تبلیغاتی و صنعتی و ارائه کلیه لوازم مصرفی استاندارد و بهداشتی کافی شاپ ها و رستوران ها در اندازه های گوناگون با طرح های مختلف روز و دلخواه شمااماده ارائه خدمات با حداقل سود و با کیفیت بالا و استاندارد برای کلیه مشتریان گرامی می باشد

کسب و کار بدون تبلیغات مانند چشمک زدن به کسی در تاریکی است.